All about shogi at

Shogi-L and 81Dojo

Webmasters

トーマス &
アンドレアス

Print      Feed 

Last updated

01 May 2024
8:32 pm

Tournament results for Fall 2020

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2020-08-22

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1TanyanVincentBY4 Dan23365+4+3+2+4+3
2ChernashevichDmitryBY2 Kyu15927+5+6+1-3+2
3LysenkaSergeyBY3 Dan20106+0+1-0-2-3
4KondratovYaroslavBY2 Dan18290+1-0-7+2-1
5MolokovichKirillBY 1200*1-2-7+6+2 
6KimPavelBY 789*3-7+2-5-1 
7TimohinaMariaBY 1*2-6-5-4-0 
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2020-08-29

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1BoykovStepanBY5 Kyu12247+4+3+5+4+28
2KondratovYaroslavBY2 Dan18280-7+6+4+3+1
3BoykovOlegBY7 Kyu11128+6+1-9+3+14
4MolokovichKirillBY 1130*5+1-8+2-2 
5KoledaKirillBY 924*4-9+7+1-2 
6StepnovaKristinaBY 891*10+3-2-8+2 
7ImbraPlatonBY 644*1-2-5-10+1 
8FilichionokAlexeyBY 596*3-10+4-6-1 
9KimPavelBY 683*0-5-10+3-1 
10TimohinaMariaBY 1*6-8-9-7-0 
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2020-09-06

NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1KondratovYaroslavBY2 Dan18294+3+2+5+6+5+4
2ValkovPavelBY2 Kyu15416+4+1-3+5+4-2
3FilipchikAlexandraBY9 Kyu9605+1-6+2-4+3+45
4KoledaKirillBY 9241-2-5+6+3-2+17
5FilichionokAlexeyBY 5963-6+4-1-2-1+45
6KimPavelBY 6832-5-3-4-1-0-7
 
Promoting Koleda Kirill to 11 Kyu
Promoting Filichionok Alexey to 14 Kyu
Promoting Kim Pavel to 14 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2020-09-13

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1KondratovYaroslavBY2 Dan18333+2+4+3+4
2KashchionokVladislavBY2 Kyu15494+1-3+2-1
3SpiridonovRomanBY7 Kyu11681-4+2-1+7
4FilichionokAlexeyBY14 Kyu6412-3-1-0+15
 
Promoting Spiridonov Roman to 6 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2020-09-15

NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1SpiridonovRomanBY6 Kyu11756+3+2+4+5+5+26
2StepnovaKristinaBY 8915+6+1-3+4+4+40
3KimPavelBY14 Kyu6764+1-5+2-7+3+44
4PikunMarkBY 597*3-5+7+1-2-2 
5DubeshkoEkaterinaBY18 Kyu2612-4-3-7+1-1+60
6FilichionokAlexeyBY14 Kyu6561-2-0-0-0-0+3
7TimohinaMariaBY 1*0-0-4-5-3-0 
 
Promoting Stepnova Kristina to 11 Kyu
Promoting Kim Pavel to 13 Kyu
Promoting Dubeshko Ekaterina to 17 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2020-09-20

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1KondratovYaroslavBY2 Dan18373+2+4+3+8
2PodrezAlexeyBY2 Kyu15674+1-3+2+7
3ValkovPavelBY2 Kyu15251-4+2-1-14
4FilipchikAlexandraBY8 Kyu9962-3-1-0+9
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2020-09-27

NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1KondratovYaroslavBY2 Dan18454+2+3+6+5+5+1
2PlyuskovBorisBY7 Kyu11486+1-5+3+4+4+35
3PenzinDenisBY5 Kyu11945+4+1-2-6+3-5
4IgnashevKlimentiyBY7 Kyu10831-3-6+5+2-2-18
5KimPavelBY13 Kyu7203-6+2-4-1-1+22
6TimohinaMariaBY 1*2-5-4-1-3-0 
 
Promoting Plyuskov Boris to 6 Kyu
Promoting Kim Pavel to 12 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2020-09-29

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1LysenkaSergeyBY3 Dan20079+2+3+5+4+0
2StepnovaKristinaBY11 Kyu9317+1-4+3+3+75
3SpiridonovRomanBY6 Kyu12016+4+1-2-2-12
4TimohinaMariaBY 376*5+3-2-6+2 
5KimPavelBY12 Kyu7424-6+7+1-2+8
6PikunMarkBY 5973-5-8+4-1-6
7DubeshkoEkaterinaBY17 Kyu3212-9+5-8-1+85
8ZagurievIvanBY 498*0-0-6-7+1 
9FilichionokAlexeyBY14 Kyu6591-7-0-0-0-21
 
Promoting Stepnova Kristina to 10 Kyu
Promoting Timohina Maria to 16 Kyu
Promoting Pikun Mark to 15 Kyu
Promoting Dubeshko Ekaterina to 16 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2020-10-04

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1PodrezAlexeyBY2 Kyu15743+2+4+3+10
2ValkovPavelBY2 Kyu14804+1-3+2-7
3PlyuskovBorisBY6 Kyu11271-4+2-1-5
4TimohinaMariaBY16 Kyu3762-3-1-0+21
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2020-10-13

NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1StepnovaKristinaBY10 Kyu10066+4+2+3+5+5+70
2SpiridonovRomanBY6 Kyu11894+3+1-5-6+3-29
3KimPavelBY11 Kyu7785+2-6+1-4+3+52
4PikunMarkBY14 Kyu7182-1-5+6+3-2+32
5TimohinaMariaBY13 Kyu6403-6-4-2+1-1+112
6DubeshkoEkaterinaBY16 Kyu4061-5+3-4-2-1+103
 
Promoting Stepnova Kristina to 8 Kyu
Promoting Pikun Mark to 12 Kyu
Promoting Timohina Maria to 12 Kyu
Promoting Dubeshko Ekaterina to 15 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2020-10-18

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1KondratovYaroslavBY2 Dan18462+5+3+6+4+1
2PlyuskovBorisBY6 Kyu11101-6+4+3+3+20
3ShevkoMihailBY 1053*5+4+1-2-2 
4VolchekValeriaBY12 Kyu8326+3-2-5+2+25
5TimohinaMariaBY12 Kyu7523-1-6+4-1+10
6PolyanskyTimurBY15 Kyu5494-2-5-1-0+8
 
Promoting Polyansky Timur to 14 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2020-10-25

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1ValkovPavelBY2 Kyu14593+2+5+3+2
2DubeshkoEkaterinaBY15 Kyu5094+1-6+2+104
3PikunMarkBY12 Kyu7501-6+4+2+45
4TimohinaMariaBY12 Kyu7622-5+3-1-4
5KimPavelBY11 Kyu8306+4-1-1+1
6StruchkovaEvaBY14 Kyu6825-3-2-0-32
 
Promoting Dubeshko Ekaterina to 14 Kyu
Promoting Pikun Mark to 11 Kyu
Promoting Timohina Maria to 11 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2020-10-27

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1SpiridonovRomanBY6 Kyu11607+4+2+3+4+35
2StepnovaKristinaBY8 Kyu10769+8+1-7+3+19
3KimPavelBY11 Kyu8316-9+4+1-2+35
4DubeshkoEkaterinaBY14 Kyu61310+1-3-8+2+113
5TimohinaMariaBY11 Kyu7580-0-9+10+2+41
6LysenkaSergeyBY3 Dan20073+0-0-0-1+0
7PikunMarkBY11 Kyu7951-10+8-2-1+14
8ShevkoMihailBY 890*0-2-7+4-1 
9FilichionokAlexeyBY14 Kyu6382-3-5-0-0-5
10LysenkaAnnaBY11 Kyu8404-7-0-5-0-46
 
Promoting Kim Pavel to 10 Kyu
Promoting Dubeshko Ekaterina to 12 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2020-11-01

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1KondratovYaroslavBY2 Dan18475+2+3+6+4+1
2PalyuhovichZlataBY10 Kyu9876+1-7+4+3+47
3ProtacevichArtiomBY7 Kyu11417+4+1-8+3+28
4ShevkoMihailBY 8908+3-6+2-2+28
5DubeshkoEkaterinaBY12 Kyu7261-6-8+7+2+55
6TimohinaMariaBY11 Kyu7992-5+4-1-1+17
7PikunMarkBY11 Kyu8093-8+2-5-1+6
8ArabeyAnastasiaBY11 Kyu8874-7-5-3-0-45
 
Promoting Shevko Mihail to 11 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2020-11-10

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1StepnovaKristinaBY8 Kyu10958+2+3+5-3+36
2KimPavelBY10 Kyu8867+1-4+6+3+44
3ShevkoMihailBY11 Kyu9184+6+1-0-2+28
4DubeshkoEkaterinaBY12 Kyu7813-7+2-8+2+28
5LysenkaSergeyBY3 Dan20140-0-0-1+1+0
6PikunMarkBY11 Kyu8150-3-8+2-1+7
7FilichionokAlexeyBY14 Kyu6332-4-0-0-0-5
8TimohinaMariaBY11 Kyu8161-0-6-4-0-26
 
Promoting Stepnova Kristina to 7 Kyu
Promoting Dubeshko Ekaterina to 11 Kyu
Promoting Filichionok Alexey to 13 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2020-11-22

NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1ChernashevichDmitryBY2 Kyu15997+4+2+6+5+5+10
2ValkovPavelBY2 Kyu14746+3-1-4+7+3-9
3KondratovYaroslavBY2 Dan18484+2+0-0-0-2+3
4KimPavelBY10 Kyu9303-1-7+2-6+2+39
5PlyuskovBorisBY6 Kyu11680-0-6+7+1-2+4
6ShevtsovMihailBY12 Kyu7552-7+5-1-4-1+31
7TimohinaMariaBY11 Kyu7901-6-4-5-2-0-7
 
Promoting Kim Pavel to 9 Kyu
Promoting Shevtsov Mihail to 11 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2020-11-24

NrNameNatGradeELO123456Pts+/-
1SpiridonovRomanBY6 Kyu11954+2+3+6+7+5-5+41
2KimPavelBY9 Kyu9698+1-7+5-4+3+4+54
3TimohinaMariaBY11 Kyu7830+6+1-4-9+2-3+39
4PikunMarkBY11 Kyu8221-9+6-3+2-7+3+42
5LysenkaSergeyBY3 Dan20140-0-0-2+0-1+2+0
6ShevkoMihailBY11 Kyu9467+3-4+1-0-0-2+12
7DubeshkoEkaterinaBY11 Kyu8096-8+2-9+1-4-2+5
8FilichionokAlexeyBY13 Kyu6522-7-9+0-0-0-1+9
9LitvakGermanBY 1*0-4-8-7-3-0+1 
 
Promoting Kim Pavel to 8 Kyu
Promoting Pikun Mark to 10 Kyu
Promoting Shevko Mihail to 10 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2020-11-29

NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1ValkovPavelBY2 Kyu14534+3+5+0+2+5+74
2KondratovYaroslavBY2 Dan18510-4+3+5+1-3-20
3ValkovAlexanderBY7 Kyu11515+1-2-4+0+3+28
4PlyuskovBorisBY6 Kyu11591-2-0+3-5+2-14
5TimohinaMariaBY11 Kyu8223-0+1-2-4-1+10
 
Promoting Valkov Alexander to 6 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2020-12-08

NrNameNatGradeELO123456Pts+/-
1SpiridonovRomanBY5 Kyu12546+4+2+7+9+3-5+20
2KimPavelBY8 Kyu10237+6+1-9+3-8-3+40
3LysenkaSergeyBY3 Dan20140-0-0-0-2+1+2+0
4ShevkoMihailBY10 Kyu9585+1-9+0-0-0-2+26
5FilichionokAlexeyBY13 Kyu6614-7+6+0-0-0-2+91
6PikunMarkBY10 Kyu8641-2-5-0+7+0-2+0
7DubeshkoEkaterinaBY11 Kyu8142-5-10+1-6-9+2+7
8ToduaDarikoBY1 Dan16890-0-0-0-0-2+1+1
9TimohinaMariaBY11 Kyu8320-10+4-2-1-7-1-13
10LitvakGermanBY 1*0-9-7-0-0-0-0 
 
Promoting Shevko Mihail to 9 Kyu
Promoting Filichionok Alexey to 12 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2020-12-13

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1PodrezAlexeyBY1 Kyu16246+4+2+7+4+20
2KashchionokVladislavBY2 Kyu15625+3+1-4+3+8
3PodrezTimurBY5 Kyu12827+2-5+8+3+8
4ValkovPavelBY2 Kyu15328+1-6+2-2-18
5KimPavelBY8 Kyu10632-8+3-6+2+33
6ValkovAlexanderBY6 Kyu11781-7+4-5-1-8
7ShevtsovMihailBY10 Kyu8933-6-8+1-1+24
8MatyasOlegBY12 Kyu8524-5-7-3-0-6
 
Promoting Matyas Oleg to 10 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2020-12-20

NrNameNatGradeELO1234Pts+/-
1ChernashevichDmitryBY2 Kyu15984+3+2+6+4+21
2KashchionokVladislavBY2 Kyu15705+4+1-3+3+3
3ValkovPavelBY2 Kyu15146+1-5+2-2-18
4MolokovichKirillBY 11301-2-6+5+2+30
5KimPavelBY8 Kyu10962-6+3-4-1+3
6ShevtsovMihailBY10 Kyu9073-5-4-1-0+0
 
Promoting Molokovich Kirill to 8 Kyu
Promoting Kim Pavel to 7 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2020-12-22

NrNameNatGradeELO12345Pts+/-
1KulevtsovaEkaterinaBY1 Kyu16487+4+2+6+3-4+4
2KimPavelBY7 Kyu10995+9+1-10+7+4+33
3LysenkaSergeyBY3 Dan20149+0-8+0-1+3+2
4ShevkoMihailBY9 Kyu9848+1-5+0-0-2+30
5TimohinaMariaBY11 Kyu8192-10+4-7+6-2+26
6MolokovichKirillBY8 Kyu11600-0-0-1-5+1+9
7DubeshkoEkaterinaBY11 Kyu8211-8-9+5-2-1+1
8FilichionokAlexeyBY12 Kyu7524-7+3-0-0-1+31
9PikunMarkBY10 Kyu8643-2-7-0-0-0-13
10LitvakGermanBY 1*0-5-0-2-0-0 
 
Promoting Timohina Maria to 10 Kyu
 

Rated games in the Ginkammuri Shogi Dojo, Minsk
2020-12-27

NrNameNatGradeELO123Pts+/-
1KondratovYaroslavBY2 Dan18312+4+3+3+2
2KaraychentsevMihailBY4 Kyu12901-3+4+2+12
3BulyankoVladislavBY6 Kyu11674+2-1-1-3
4ShevtsovMihailBY9 Kyu9683-1-2-0-1